Ważny komunikat

W związku z rozszerzającą się w Polsce epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) wszystkich kandydatów do pracy prosimy wyłącznie o kontakt przez formularz rekrutacyjny:

Formularz rekrutacyjny(Klik)

            Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 18.07.1997r. pod nazwą Menadżersko-Związkowe Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. W grudniu 2002 roku Spółka zmieniła nazwę na Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „NOT” Sp. z o.o. i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach pod numerem KRS: 0000154615.

W roku 2013 w Spółce została przeprowadzona reorganizacja działalności a tym samym zmieniła się struktura i poziom zatrudnienia.

W dniu 01.10.2013r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały w przedmiocie zmiany Umowy Spółki. W uchwale nr 1 nastąpiła zmiana firmy spółki na Spółka Usług Górniczych Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Spółka prowadzi działalność w następujących obszarach:
- Wynajem siły roboczej,
- Górnicze prace specjalistyczne.
- Szkolenia,
- Wynajem pomieszczeń.
- Realizacja bonów żywieniowych dla TAURON Wydobycie S.A.

Zarząd Spółki Usług Górniczych:
Janusz Adamowicz - Prezes Zarządu
Mirosław Chudy - Wiceprezes Zarządu

Usługi górnicze

Usługi świadczenia siły roboczej w branży górniczej, mechanicznej i elektrycznej w zakładach górniczych – outsourcing pracowniczy

Usługi montażu i demontażu wyposażenia kompleksów ścianowych

Usługi drążenia wyrobisk górniczych

Usługi rekonstrukcji wyrobisk górniczych

Usługi zabudowy i demontażu maszyn i urządzeń odstawy urobku

Usługi zabudowy i rekonstrukcji tras kolejek szynowych podwieszanych oraz kolejek torowych spągowych

Usługi kompleksowej obsługi placów materiałowych na powierzchni zakładów górniczych

Usługi kompleksowej obsługi energomaszynowej powierzchniowej stacji odmetanowania oraz stacji wentylatorów głównych w ramach umowy outsourcingowej

Usługi kompleksowej obsługi energomaszynowej maszyn i urządzeń szybowych

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla branży górniczej.

     
Okresowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Inne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galeria

Kariera

Formularz rekrutacyjny(Klik)

Spółka Usług Górniczych poszukuje:
- absolwentów szkół górniczych, elektrycznych i mechanicznych
- górników
- ślusarzy
- elektromonterów
- robotników górniczych
PRACA NA TERENIE:
- TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu
- TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie

ZAPEWNIAMY:
- Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- Wynagrodzenie zależne od kwalifikacji,
- Pokrycie kosztów kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- Bony na posiłek regeneracyjny,
- Dofinansowanie do wczasów,
- Bony świąteczne,
- Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia,
- Możliwość przystąpienia do Karty Multisport,
- Zdobycie doświadczenia zawodowego w górnictwie

Zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-11:00
z kompletem dokumentów (CV, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwa pracy, ukończone kursy,szkolenia)
do siedziby spółki w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37a

1000
Pracowników
5
Zakładów górniczych
21
Lat istnienia

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wszystkie informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych w Spółce Usług Górniczych sp. z o.o. znajdą Państwo w tym miejscu.

ETYKA

Pracownicy mogą skontaktować się z Komisją Etyki, pisząc na adres etyka@sug.org.pl, za pomocą Formularza zgłoszenia nadużycia, lub za pomocą skrzynki "ETYKA", która znajduje się w siedzibie głównej Spółki.

Wzór skargi w sprawie mobbingu / dyskryminacji

W Grupie TAURON przywiązujemy szczególną wagę do odpowiedzialnego biznesu rozumianego jako prowadzenie działalności zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi Grupy TAURON oraz normami etyczno – moralnymi określonymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Rozumiemy jednak, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest nieuniknione. Dlatego też wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia jest dla nas priorytetem.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy w Grupie TAURON stworzony został Formularz Zgłoszenia Nadużycia, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość.

 

 

Z życia firmy

Przetargi

RODO

Przedstawiamy Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych -> RODO

Kontakt

SPÓŁKA USŁUG GÓRNICZYCH Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 37A
43-600 Jaworzno
Sekretariat: 32 793 71 94
biuro@sug.org.pl
NIP 632-17-09-449



Wyślij wiadomość


Icons designed by macrovector / Freepik